Bal krishna

बालकृष्ण रूपावासी

नाम: बालकृष्ण रूपावासी

जन्म मिति: १९९० साउन ३० गते

जन्म स्थान: चिसापानी गढी, मकवानपुर

आमाको नाम: छायादेवी

बुवाको नाम: सुब्बा शारादाप्रसाद पोख्रेल

स्थाई ठेगाना: ढल्केद्धार, विराटनगर-१३, मोरङ

शिक्षा: एम. ए. प्रथम क्षेणी-२०१६ (तुलनात्मक भाषा विज्ञान, कलकत्ता), एम. ए. बोर्ड प्रथम-२०३१ (नेपाली साहित्य)

फोन: ०२१-५३०२७०

मोबाइल: ९८४२०-७४७०६

प्रकाशित कृतिहरु :

(क) कानूङ लाम- २००९, कविता संग्रह

(ख) मगर भाषामा फुटकर कथा, निवन्ध र लेखहरु

पुरस्कार

(क) मदन पुरस्कार- २०२१

(ख) जीबसीम साहित्य पुरस्कार- २०६७

Thank you for signing up!