LIFE NEMBERS-NEPAL

SN

NAME

CONTACT

ADDRESS

EMAIL

1.

Mr. Basanta Thapa Magar

9851034117

Lalitpur

basant@premier.edu.np

2.

Ms. Srijana Thapa Magar

Kathmandu

3.

Mr. Dhundiraj Ale Magar

Dhankuta

speededu@wlink.com.np

4.

Mr. Bhim Bahadur Rana Magar

Lalitpur

5.

Ms. Balisara Thapa Magar

9841628816

Tanahun

6.

Mr. Krishna Kumar Thapa Magar

9851045635

Kathmandu

kthapa1969@yahoo.com

7.

Mr. YamBahadur Budhathoki Magar

9841379428

Baglung

8.

Dr. Trilokpati Thapa Magar

9851086427

Kathmandu

drtpthapa@gmail.com

9.

DIG Parwati Thapa Magar

9851037377

Kathmandu

thapaparu@hotmail.com

10.

Cornell Shyam Bahadur Thapa Magar

9851048639

Kathmandu

shyamthapa_shyamagar@hotmail.com

11.

Mr. Krishna Thapa Magar

Syangja

12.

Mr. ManBahadur Bura Magar

9741103940

Lalitpur

manbudha@hotmail.com

13.

Mr. Hari Rana Magar

9851101813

Tanahun

valleyinn813@hotmail.com

14.

Mr. Thamprakash Pun Magar

9851036775

Baglung

15.

Mr. Puran Thapa Magar

9851091232

Rupandehi

puranthapa@gmail.com

16.

Mr. Ganga Ale Magar

9841070898

Dhankuta

gangamager@yahoo.com

17.

Mr. Chhiyam Thapa Magar

Syangja

ant.collection@yahoo.com

18.

Mr. Keshar Bahadur Rana Magar

9841175056

Lamjung

19.

Capt. Deo Rana Magar

9851998064

Parwat

20.

Mr. KB Rana Magar

9851089003

Parwat

hotelnewcastle7@yahoo.com

LIFE NEMBERS-HONG KONG

1.

Mr. Bhim Bahadur Thapa Magar

Gorkha

thapa3@yahoo.com

2.

Mr. Hum Bahadur Thapa Magar

85292325694

Palpa

humthapa@gmail.com

3.

Mr. Prem Bahadur Galami Magar

85269937565

Rupandehi

—-

4.

Mr. Capt. Bir Bahadur Thapa Magar

09803507824

Rupandehi

birbdrkgaha@gmail.com

5.

Mr. Indra LG Thapa Magar

Myagdi

indra.lgtm@gmail.com

6.

Mr. Dal Serbuja Magar

Myagdi

7.

Mr. Tek Pun Magar

Myagdi

8.

Mr. Padam Thapa Magar

Palpa

LIFE NEMBERS-UNITED KINGDOM

1.

Mr. Dut Garbuja Pun Magar

7828724821

Myagdi

dutpiun@yahoo.co.uk

2.

Mr. Tharka Rana Magar

Parwat

tbrana@ao;.com

3.

Mr. Kul Bahadur Thapa Magar

7891804743

Tanahun

kthapa@msn.com

4.

Mr. Tulshi Rana Magar

Syangja

5.

Mr. Ghan Thapa Magar

Syangja

gbthapa@btinternet.com

6.

Mr. Tek Thapa Magar

Syangja

7.

Mr. TekBahadur Thapa Magar

Rupandehi

8.

Mr. KrishnaBahadur Thapa Magar

Palpa

sarsawati7691@yahoo.co.uk

9.

Mr. Yog Kumar Phagami Magar

Myagdi

yogphagami@yahoo.com

10.

Mr. Dalman Serpunja Magar

Myagdi

dalman246@yahoo.com

LIFE NEMBERS-JAPAN

1.

Mr. Khim Budha Magar

Baglung

khimbbmagar@hotmail.co

2.

Mr. Yam Kumar Purja Magar

Myagdi

—-

3.

Mr. Bam Bahadur Pun Magar

Myagdi

—-

4.

Mr. Tanka Thapa Magar

Udayapur

thapa_tanka2000@yahoo.com

5.

Mr. Purna Ale Magar

Lamjung

6.

Late Bhim Prasad Pun Magar

Myagdi

Condolence

7.

Mr. Chhatra Bahadur Thapa Magar

Jhapa

chhatra_yoshida@yahoo.co.jp

8.

Mr. Som Bahadur Budha Magar

Baglung

9.

Mr. Tara Rana Magar

9813101181

Syangja

tarasm2003@yahoo.com

10.

Mr. Rum Pun Magar

Myagdi

11.

Mr. Govinda Gharti Magar

Kaski

12.

Mr. Bam Bahadur Pun Magar

Kaski

13.

Mr. Man Bahadur Pun Magar

Myagdi

14.

Mr. Milan Magar

Rukum

15.

Mr. Hom Budha Magar

Baglung

16.

Mr. Gopal Pun Magar

Myagdi

17.

Mr. Raju Rana Magar

Solukhumbu

rana.raju2009@yahoo.com

18.

Mr. Bardan Budha Magar

Rukum

HONOUR MEMBER

1.

Mr. Tank Serchan

Kathmandu

2.

Mr. Resham Serchan

Kathmandu

3.

Mr. Gupta Serchan

Kathmandu

4.

Mr. Tanka Tulachan

Kathmandu

5.

Mr. Subarna Thapa

Kathmandu

6.

Mr. Jhaka Bahadur Chhantyal

Kathmandu

7.

Mr. Daya Krishna Rai

Lalitpur

8.

Dr. Uesugi Tayako

Japan

 

 

Thank you for signing up!